Smernice in mnenja

25. 7. 2022

Namestitev kamere v kabino tovornjaka

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje namestitve kamer v tovorno vozilo.
25. 7. 2022

Fotografiranje in snemanje zaposlenih na internih dogodkih

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za mnenje zvezi s pravno podlago in pravicami posameznikov v zvezi s fotografiranjem in snemanjem dogodkov ter objavo v internem glasilu oz. na digitalnih kanalih. Gre za interne dogodke, na katerih bodo zaposleni v družbi predavali o posameznih temah s svojih področij ...
05. 5. 2022

Posvetovanje s sindikatom glede zaposlovanja novih delavcev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vprašanje reprezentativnega sindikata na področju vzgoje in izobraževanja v zvezi z upravičenostjo do podatkov glede zaposlovanja novih delavcev v zavodu.Kolektivna pogodba na tem področju določa obveznost delodajalca, da se z reprezentativnim sindikatom posvetuje in pridobi od njega predhodno mnenje glede zaposlovanja novih ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2022

Nadzor prisotnosti na delovnem mestu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za pojasnilo, ali je dovoljeno, da bi delodajalec svoje zaposlene nadziral s preverjanjem lokacije gibanja v času njihovega opravljanja dela. Zaposleni so namreč prejeli obvestilo, da  bodo v kratkem v njihovi organizaciji uvedli postopke za vnos potrebnih podatkov za beleženje prisotnosti na ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2022

Fotografiranje parkiranega vozila

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede fotografiranja parkiranega vozila, in podaja svoje neobvezno mnenje:
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2022

Videonadzor na delovnem mestu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede videonadzora na delovnem mestu, in v zvezi s tem podaje svoje mnenje:

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 2. 2022

Nove smernice za skladno uporabo informacijskih rešitev v šolstvu

Informacijski pooblaščenec je v zadnjem času prejel več vprašanj, ki so se nanašala na izvajanje pouka in drugih šolskih dejavnosti ter organizacijo dela učiteljev z uporabo komunikacijske informacijske tehnologije (IT rešitve).
Samo za aktivne naročnike:
23. 8. 2021

Vpogled v rezultate psihološkega testiranja

Kandidatka za zaposlitev, ki je opravila psihološko testiranje, vendar za zaposlitev ni bila izbrana, bi želela pridobiti vpogled v rezultate svojega testiranja. Testiranje ni bilo sestavljeno iz pol, ampak iz razgovora in igranja vlog ter skupinskega reševanja naloge oz. problema (kjer so opazovalci beležili odzive kandidatov).Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 8. 2021

Onemogočanje dostopa zaposlenega do elektronske pošte ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Delavec je zaradi odpovedi delovnega razmerja pred pristojnim sodiščem vložil tožbo, kot del trditvene podlage v sodnem postopku pa bi želel predložiti tudi določeno službeno korespondenco, a mu je delodajalec že predhodno onemogočil dostop do svojega službenega e-naslova. 

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 6. 2021

Zbiranje podatkov o cepljenosti zaposlenih

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za mnenje, ali je delodajalec upravičen do podatkov o tem, kdaj in s katerim cepivom je bil zaposleni cepljen, ker bo vodil evidenco. Katere podatke mora zaposleni razkriti?