Vprašanja in odgovori

Ali sme ponudnik nastanitve za dokazovanje zakonitosti koriščenja turističnega bona, hraniti kopijo osebnega dokumenta gosta? Ali sme hraniti elektronsko kopijo?

Osebne izkaznice in potne listine (skupaj: osebni dokumenti) so pomembni dokumenti, saj omogočajo enolično identifikacijo posameznika in prehajanje državne meje – to pa predstavlja visoko tveganje za zlorabe zaradi kraje identitete, nezakonitih migracij, itd. Različni ponudniki storitev prek spleta, kot so banke, zavarovalnice, finančne hiše za poslovanje z vrednostnimi papirji, ponudniki ...
Samo za aktivne naročnike:

Objava podatkov javnega uslužbenca (objava rezultatov delovne uspešnosti, letna ocena, podatki v zvezi z nadzori, ipd.)

Delodajalci se (tudi v javnem sektorju) pogosto srečujejo z dilemo ali je določene podatke, ki kažejo na zaposlenega dopustno javno oziroma interno objaviti in kakšni so kriteriji, da to lahko izvedejo zakonito (na primer na vprašanje ali sme delodajalec interno objaviti dosežene točke javnega uslužbenca v postopku doseganja kriterijev za ...
Samo za aktivne naročnike:

Zakaj in na kateri podlagi bi delodajalec smel izvedeti od zaposlenega, ki javi bolniško odsotnost - če se je »šel testirat« za koronavirus, kdaj naročen na test, ali ima vročino, ali je še kdo v družini bolan oz. okužen, ipd.?

Pridobivanje osebnih podatkov od zaposlenih s strani delodajalcev v zvezi z okuženostjo z novim koronavirusom je zlasti v okoliščinah zaostrenega epidemološkega stanja lahko pomembno v delovnih organizacijah, da preverijo svoje stanje oziroma zmogljivosti za nadaljevanje delovnega procesa. Od tega je navsezadnje odvisno zdravje in varnost zaposlenih, pa tudi poslovno oziroma ...
Samo za aktivne naročnike:

Obdelava, ki je potrebna za izvajanje ali sklenitev pogodbe in druge ustrezne pravne podlage

Primeri iz praksePRIMER: Spletno mesto ponuja svojim uporabnikom storitev »izrezovanja člankov« oziroma preglednega spremljanja vsebine medijskih objav. Naročena storitev vključuje prilagojeno vsebino iz več spletnih virov prek enega samega vmesnika. Ponudnik zaradi tega od uporabnikov zahteva, da ustvarijo profil svojih interesov. V tem primeru se prilagajanje vsebine lahko šteje ...

Obdelava za namen »prilagajanja vsebine osebnim preferencam«

Ali se obdelava za namen »prilagajanja vsebine osebnim preferencam« šteje za obdelavo v zvezi z izvajanjem pogodbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Obdelava za namen »spletnega vedenjskega oglaševanja«

Ali se obdelava za namen »spletnega vedenjskega oglaševanja« šteje za obdelavo v zvezi z izvajanjem pogodbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Obdelava za »preprečevanje zlorab«

Ali se obdelava za »preprečevanje zlorab« šteje za obdelavo v zvezi z izvajanjem pogodbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Obdelava za »izboljšanje storitve«

Ali se obdelava za »izboljšanje storitve« šteje za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem pogodbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Ponudnik storitev gostovanja v Ameriki, lokacija serverja v EU

Če je ponudnik storitev gostovanja v Ameriki, lokacija serverja pa v Frankfurtu, ali to pomeni, da vseeno sodelujemo z ameriško firmo ali ne? Kako je s tem? Ali tudi z njimi potrebujemo pogodbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Pogodbe glede storitev v oblaku

Ali za storitve gostovanja v oblaku (Linode, Digital Ocean, Amazon AWS, Facebook …) tudi velja, da moramo imeti sklenjene prave pogodbe? Pogodbe z zunanjimi obdelovalci – velja za vse, katerim posredujemo naše baze strank? o Kakšne pogodbe moramo dejansko imeti sklenjene s ponudniki gostovanja oz. ponudniki sistemov elektronske pošte?Kaj dejansko mora ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike