Vprašanja in odgovori

14. 4. 2022

Zbiranje podatkov nekdanjih zaposlenih - objava v šolskih publikacijah in vabila na dogodke

Učitelji za namen izdaje publikacije ob obletnici šole zbirajo različne podatke. Med drugim tudi o zaposlenih - prosijo, da bi jim pripravili seznam bivših zaposlenih, ki so se upokojili v zadnjih desetih letih. Ali je to dopustno? Na kakšen način lahko zaposleni pridejo do teh podatkov? Ali lahko šola sploh na ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 4. 2022

Vročanje dokumentov zaposlenim preko IT rešitve (portala) podjetja

V podjetju uporabljamo sodobno IT rešitev za vodenje kadrovske evidence, registracijo delovnega časa in obračun plač, vse v enem. Zaposleni imajo dostop do svojih podatkov in vseh dokumentov, ki jih mora delodajalec vročiti zaposlenemu preko Osebnega portala. Tako preko osebnega portala lahko dostopajo oz. imajo »vročene« tudi do plačilne liste ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 12. 2021

Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov v povezanih družbah

Kakšni so pogoji za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov v povezanih družbah?
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Ali se mora oseba, ki preverja izpolnjevanje pogoja PCT, identificirati oziroma ali mora na zahtevo pokazati dokument, kjer piše, da je zadolžena za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT?

V zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT se v praksi pojavlja veliko število vprašanj, mnoga so seveda povezana tudi z varstvom osebnih podatkov. Eno od njih je tudi, ali se mora oseba, ki preverja izpolnjevanje pogoja PCT, identificirati oziroma ali mora na zahtevo pokazati dokument, kjer piše, da je pooblaščena ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Kaj je treba upoštevati glede vzpostavitve internega orodja za podajanje anonimnih prijav vezano na neskladja/nepravilnosti v podjetju oziroma organizaciji (»whistleblowing«)?

Številna odgovorna podjetja, ki si prizadevajo za skladnost svojega poslovanja, razumejo pomen pravočasnega odkrivanja in poročanja o nepravilnostih, pri čemer so lahko pomemben vir za odkrivanje in poročanje nepravilnosti tudi sami zaposleni v takšnem podjetju. Vsekakor je bistveno, da se zaposleni pri tem počutijo varno, tj. da imajo na voljo ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 9. 2021

Pogoj PCT

Avtor: Anže Novak
Izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je nehvaležno opravilo za marsikaterega delodajalca. Ti morajo poleg zaostrenih pogojev dela v času pandemije, zagotavljati tudi upoštevanje pogojev cepljenosti, prebolelosti ali testiranja (t. i. pogoj PCT). Obveznosti, ki jih Vlada RS predpisuje z odloki, se spreminjajo hitro in pogosto je težavno slediti ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 6. 2021

Upravičenost uporabe posameznikovega uporabniškega računa s strani administratorja

Ali je upravičena uporaba posameznikovega uporabniškega računa s strani administratorja in kakšna so priporočila in dobre prakse glede administratorjev in upravljanja uporabniških pravic?
Samo za aktivne naročnike:
16. 6. 2021

Rešitve za izvedbo izpitov na daljavo - na kaj je treba biti pozoren

Na kaj je treba biti pozoren pri odločanju za uporabo rešitev za izvedbo izpitov na daljavo?
Samo za aktivne naročnike:
16. 6. 2021

Zunanji izvajalci in pogodba o obdelavi osebnih podatkov

Ali morajo zunanji izvajalci pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) skleniti pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma ali je zunanji DPO obdelovalec osebnih podatkov?
Samo za aktivne naročnike:
15. 3. 2021

Dopustnost videonadzora znotraj lokala, salona, fitnesa ipd.

Avtor: Anže Novak

Ali je dopusten videonadzor znotraj gostinskega lokala, frizerskega salona, fitnesa in podobnih objektov?
Samo za aktivne naročnike: