Direktiva o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona

12. 6. 2018

Povzetek ključnih novosti Direktive (EU) 2016/680

V nadaljevanju na kratko predstavljamo nekatere bistvene spremembe, ki jih prinaša Direktiva o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona[^10]. Razlogi za sprejem Direktive o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona Eno od temeljnih načel pri zagotavljanju varstva{{Ključne novosti}} osebnih podatkov v EU je, da bi posameznikom ne glede ...
Samo za aktivne naročnike: