GDPR

21. 6. 2022

Sankcioniranje po GDPR in aktualni primeri kršitev

Avtor: Anže Novak
Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679, v nadaljevanju: SUVP) določa zelo visoke globe za kršitve, ki pa se jih v Sloveniji doslej še ni izvajalo. Slovenija je namreč zadnja izmed članic Evropske unije, ki še ni sprejela ustreznih izvedbenih predpisov, ki bi omogočali polno izvajanje pristojnosti, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 6. 2018

Povzetek ključnih novosti v Uredbi

Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju uredba) predstavlja prvo večjo prenovo evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov, ki ga je utelešala Direktiva 95/46 iz leta 1995. Jasno je, da je v dobi hitrega tehnološkega razvoja in pospešene digitalizacije naših življenj, obdelava osebnih podatkov postala vseprisotna, hitra in globalna ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 6. 2018

Splošno o Uredbi (EU) 2016/679

Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju uredba) predstavlja prvo večjo prenovo evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov, ki temelji na Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Direktiva 95/46 ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 6. 2018

Ozadje in postopek sprejema reforme

Reforma varstva podatkov je zakonodajni sveženj, ki ga je Evropska komisija predlagala leta 2012 z namenom posodobitve in prenove določb iz Direktive o varstvu podatkov iz leta 1995. V času od sprejema Direktive 95/46, ki predstavlja temeljni evropski zakonodajni okvir glede varstva osebnih podatkov, je z razvojem sodobnih informacijsko-komunikacijskih ...
Samo za aktivne naročnike: