GDPR

12. 6. 2018

Povzetek ključnih novosti v Uredbi

Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju uredba) predstavlja prvo večjo prenovo evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov, ki ga je utelešala Direktiva 95/46 iz leta 1995. Jasno je, da je v dobi hitrega tehnološkega razvoja in pospešene digitalizacije naših življenj, obdelava osebnih podatkov postala vseprisotna, hitra in globalna ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 6. 2018

Splošno o Uredbi (EU) 2016/679

Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju uredba) predstavlja prvo večjo prenovo evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov, ki temelji na Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Direktiva 95/46 ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 6. 2018

Ozadje in postopek sprejema reforme

Reforma varstva podatkov je zakonodajni sveženj, ki ga je Evropska komisija predlagala leta 2012 z namenom posodobitve in prenove določb iz Direktive o varstvu podatkov iz leta 1995. V času od sprejema Direktive 95/46, ki predstavlja temeljni evropski zakonodajni okvir glede varstva osebnih podatkov, je z razvojem sodobnih informacijsko-komunikacijskih ...
Samo za aktivne naročnike: