Videonadzor

12. 5. 2023

Novosti ZVOP-2 na področju videonadzora

ZVOP-2 videonadzor ureja v 3. poglavju II. dela (členi od 76 do 80), in sicer:76. člen - splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov;77. člen - videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore;78. člen - videonadzor znotraj delovnih prostorov;79. člen - videonadzor v prevoznih sredstvih, namenjenih javnemu potniškemu ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 12. 2020

Pravice posameznikov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki se jih obdeluje z videonadzorom, vse pravice, kot jih določa Splošna uredba v členih od 15 do 22, so pa zaradi specifične narave obdelav osebnih podatkov z videonadzorom tu podrobneje obrazložene pravica do dostopa, pravica do ugovora ter izbrisa osebnih podatkov. Pravica ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 12. 2020

Zakonitost izvajanja videonadzora

Kadar gre za izvajanje videonadzora, ki ga ni mogoče umestiti v nobeno od izjem, kot v opisano zgoraj, bo ta zakonit zgolj, če bo podana katera od podlag iz člena 6 Splošne uredbe. Načeloma lahko pride v poštev katera koli podlaga, navedena v členu 6 Splošne uredbe, vendar bosta kot ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 12. 2020

Videonadzor skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov

Videonadzor se zaradi svoje široke uporabe dotika življenja slehernega izmed nas. Z vprašanji, povezanimi s tovrstnim sistematičnim zbiranjem in obdelovanjem osebnih podatkov, se soočajo predstavniki odločevalskih in nadzornih funkcij podjetij ter organov javnega sektorja, stanovalci večstanovanjskih stavb, posamezniki kot lastniki premoženja, ki ga želijo zaščititi z videonadzornim sistemom, kot ne ...
Samo za aktivne naročnike: