Videonadzor

11. 12. 2020

Pravice posameznikov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki se jih obdeluje z videonadzorom, vse pravice, kot jih določa Splošna uredba v členih od 15 do 22, so pa zaradi specifične narave obdelav osebnih podatkov z videonadzorom tu podrobneje obrazložene pravica do dostopa, pravica do ugovora ter izbrisa osebnih podatkov. Pravica ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 12. 2020

Druge obveznosti upravljavcev pri izvajanju videonadzora

Prva naloga upravljavca je opredelitev namenov, zaradi katerih želi izvajati videonadzor, nato pa, upoštevajoč ta namen, preveriti, ali za izvajanje videonadzora obstaja zakonita podlaga (podrobneje o tem glej 3. točko). Splošna uredba nalaga upravljavcem osebnih podatkov vrsto dolžnosti, pri čemer je glede na naravo obdelav osebnih podatkov z videonadzorom treba ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 12. 2020

Zakonitost izvajanja videonadzora

Kadar gre za izvajanje videonadzora, ki ga ni mogoče umestiti v nobeno od izjem, kot v opisano zgoraj, bo ta zakonit zgolj, če bo podana katera od podlag iz člena 6 Splošne uredbe. Načeloma lahko pride v poštev katera koli podlaga, navedena v členu 6 Splošne uredbe, vendar bosta kot ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 12. 2020

Videonadzor skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov

Videonadzor se zaradi svoje široke uporabe dotika življenja slehernega izmed nas. Z vprašanji, povezanimi s tovrstnim sistematičnim zbiranjem in obdelovanjem osebnih podatkov, se soočajo predstavniki odločevalskih in nadzornih funkcij podjetij ter organov javnega sektorja, stanovalci večstanovanjskih stavb, posamezniki kot lastniki premoženja, ki ga želijo zaščititi z videonadzornim sistemom, kot ne ...
Samo za aktivne naročnike: