Smernice in mnenja

12. 5. 2023

Sistemi za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic in izvajanje biometrijskih ukrepov na javnih površinah

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje, ali bo IP za »javne površine« iz 80. člena ZVOP-2 štel tudi površine v zasebni lasti, ki so sicer namenjene javnosti, hkrati pa lastnik na njih lahko določa na kakšen način se bodo uporabljale? V dotičnem primeru gre za trgovski ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 8. 2022

Uporaba prstnega odtisa pri vstopu v fitnes

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje, ali lahko fitnes center za potrebe vstopa v objekt in registracijo uporabi vaš prstni odtis? Podaje svoje neobvezujoče mnenje:
23. 8. 2022

Skeniranje osebne izkaznice v banki

Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko banke kopirajo in skenirajo osebno izkaznico komitenta. Po zamenjavi osebne izkaznice je vaša banka ob osebnem obisku v poslovanici ažurirala oziroma spremenila podatke v njihovi evidenci, potem pa so hoteli vašo osebno izkaznico še skenirati. Razumete potrebo po identifikaciji ...
25. 7. 2022

Hramba evidenc o izpolnjevanju PCT pogoja

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za mnenje glede hrambe evidenc o izpolnjevanju PCT pogoja pri delodajalcu. Je potrebno tovrstne evidence zaradi morebitnega prekrškovnega postopka hraniti dve leti ali le do izpolnitve njihovega namena, tj. preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT, kar je že minilo?
25. 7. 2022

Kopija potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu za zaposlitev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel prošnjo za mnenje, ali navedbe vodje kadrovske službe držijo: Od trenutnega delodajalca, ki ste mu sicer podali odpoved pogodbe o zaposlitvi, ste zahtevali kopijo potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu za zaposlitev. Izpolnili ste obrazec, ki je objavljen na spletni strani ...
25. 7. 2022

Namestitev kamere v kabino tovornjaka

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje namestitve kamer v tovorno vozilo.
25. 7. 2022

Fotografiranje in snemanje zaposlenih na internih dogodkih

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za mnenje zvezi s pravno podlago in pravicami posameznikov v zvezi s fotografiranjem in snemanjem dogodkov ter objavo v internem glasilu oz. na digitalnih kanalih. Gre za interne dogodke, na katerih bodo zaposleni v družbi predavali o posameznih temah s svojih področij ...
05. 5. 2022

Posvetovanje s sindikatom glede zaposlovanja novih delavcev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vprašanje reprezentativnega sindikata na področju vzgoje in izobraževanja v zvezi z upravičenostjo do podatkov glede zaposlovanja novih delavcev v zavodu.Kolektivna pogodba na tem področju določa obveznost delodajalca, da se z reprezentativnim sindikatom posvetuje in pridobi od njega predhodno mnenje glede zaposlovanja novih ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2022

Nadzor prisotnosti na delovnem mestu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za pojasnilo, ali je dovoljeno, da bi delodajalec svoje zaposlene nadziral s preverjanjem lokacije gibanja v času njihovega opravljanja dela. Zaposleni so namreč prejeli obvestilo, da  bodo v kratkem v njihovi organizaciji uvedli postopke za vnos potrebnih podatkov za beleženje prisotnosti na ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2022

Fotografiranje parkiranega vozila

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede fotografiranja parkiranega vozila, in podaja svoje neobvezno mnenje:
Samo za aktivne naročnike: