Smernice in mnenja

02. 6. 2021

Zbiranje podatkov o cepljenosti zaposlenih

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za mnenje, ali je delodajalec upravičen do podatkov o tem, kdaj in s katerim cepivom je bil zaposleni cepljen, ker bo vodil evidenco. Katere podatke mora zaposleni razkriti?
18. 6. 2018

Sprejeta mnenja in smernice Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 (Article 29 Working Party)

Opomba: Mnenja in smernice se pripravljajo in sprejemajo v angleškem jeziku, čez čas pa so na voljo tudi prevodi v ostale uradne jezike. Nekatera mnenja in smernice so na voljo v slovenskem prevodu.Mnenje o ključnih vprašanjih Direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj (EU št ...
Samo za aktivne naročnike: