Hramba evidenc o izpolnjevanju PCT pogoja

25. 7. 2022

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za mnenje glede hrambe evidenc o izpolnjevanju PCT pogoja pri delodajalcu. Je potrebno tovrstne evidence zaradi morebitnega prekrškovnega postopka hraniti dve leti ali le do izpolnitve njihovega namena, tj. preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT, kar je že minilo?

IP podaja svoje neobvezujoče mnenje:

Delodajalec lahko hrani osebne podatke delavcev le toliko časa, kot je to nujno potrebno za namen njihovega zbiranja. Namen hrambe osebnih podatkov je lahko vezan tudi na iztek zastaralnih rokov. 

O b r a z l o ž i t e v:

Splošna uredba o varstvu podatkov v točki (e) člena 5(1) opredeljuje t.i. načelo »omejitve shranjevanja osebnih podatkov«. Skladno s tem načelom so osebni podatki hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; za daljše obdobje pa se lahko shranjujejo le, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. IP pojasnjuje, da je namen hrambe osebnih podatkov lahko vezan tudi na iztek zastaralnih rokov, saj lahko služijo kot dokaz v določenem postopku. 

Delodajalec lahko obdeluje osebne podatke delavcev, ki so nujno potrebni za namen organiziranja preverjanja pogojev PCT. Delodajalec lahko te podatke obdeluje le za preverjanja izpolnjevanja PCT pogoja in ne za druge namene; hrani pa jih lahko le toliko časa, kot je to nujno potrebno za namen njihovega zbiranja. Primeren rok hrambe teh podatkov v delovnih razmerjih je lahko do 2 leti.

Celotno mnenje lahko preberete TUKAJ

Nazaj