Zakon o varstvu osebnih podatkov

11. 12. 2020

NOVO: Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj

Državni zbor (DZ) je dne 22. 11. 2020 sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (v nadaljevanju zakon), ki izvršuje evropsko Direktivo iz leta 2016 Zakon začne veljati 21. 12. 2020 Zakon natančno ureja obdelavo osebnih podatkov na področju dela štirih pomembnih upravnih organov: Policije, Državnega ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 10. 2018

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Dne 4.5.2016 sta bila v Uradnem listu Evropske unije http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC objavljena ključna gradnika novega zakonodajnega svežnja EU o varstvu osebnih podatkov, in sicer: Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 ...
Samo za aktivne naročnike: