Novosti na področju rokov hrambe po ZVOP-2

20. 6. 2023 | Avtor: mag. Andrej Tomšič

Predogled vsebine

Novosti na področju rokov hrambe po ZVOP-2

Temeljno načelo omejitve hrambe iz 5. člena Splošne uredbe, ki velja za vse vrste osebnih podatkov, določa, da se osebni podatki v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. Po izpolnitvi namena obdelave pa se morajo osebni podatki izbrisati, uničiti, blokirati ali anonimizirati, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če področni zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

ZVOP-2 prinaša nekaj pomembnih novosti tudi glede rokov hrambe osebnih podatkov in sicer v 43. členu, ki ureja rok hrambe osebnih podatkov, določitev roka in vezanost na rok.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj