Nasprotje interesov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

11. 9. 2023

Predogled vsebine

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel prošnjo za mnenje, ali sta funkciji pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov in predsednika volilne komisije (za volitve predstavnikov zaposlenih v organih upravljanja in nadzora) javnega zavoda združljivi funkciji. Pomislek izvira iz tega, da se pri pri delu volilne komisije uporablja večja količina osebnih podatkov - tako osebnih podatkov kandidatov, podpornikov, volilnih upravičencev (volilni imeniki), kot vodstvenih in vodilnih oseb (podatki o družinskih članih ipd.).

IP podaja svoje neobvezujoče mnenje:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj