Splošno o Uredbi (EU) 2016/679

12. 6. 2018

Predogled vsebine

Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju uredba) predstavlja prvo večjo prenovo evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov, ki temelji na Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Direktiva 95/46/ES). Uredba vsekakor prinaša ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj