Aktualne teme

15. 6. 2020

Varstvo osebnih podatkov pri izobraževanju na daljavo

Pri obdelavi osebnih podatkov otrok za namene izvajanja izobraževanja na daljavo je uvodoma treba poudariti, da privolitev posameznika (oziroma zakonitega zastopnika otroka) ni ustrezna oziroma primerna pravna podlaga, po kateri naj bi takšna obdelava osebnih podatkov potekala. Bistveno je namreč, da gre pri izobraževanju na daljavo za izvajanje javnopravne naloge ...
Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7