Vročanje dokumentov zaposlenim preko IT rešitve (portala) podjetja

14. 4. 2022 | Avtor: mag. Andrej Tomšič

Vprašanje:

V podjetju uporabljamo sodobno IT rešitev za vodenje kadrovske evidence, registracijo delovnega časa in obračun plač, vse v enem. Zaposleni imajo dostop do svojih podatkov in vseh dokumentov, ki jih mora delodajalec vročiti zaposlenemu preko Osebnega portala. Tako preko osebnega portala lahko dostopajo oz. imajo »vročene« tudi do plačilne liste in druge dokumente.

Ali je tak način glede na predpise sprejemljiv, je potrebno v interna pravila vpisati kakšno pravno podlago?
Ali je razlika pri načinu vročanja dokumentov v javnem sektorju in zasebnem sektorju?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj