Prodaja anonimiziranih podatkov, ki niso osebni podatki

11. 1. 2023

Vprašanje:

Če namen zbiranja podatkov ne vključuje nadaljnje prodaje podatkov, ali lahko upravljavec podatke obdela - anonimizira, in tako obdelane npr. agregirane podatke, proda (niso osebni podatki)?

Kako pa na to vpliva zadnji akt procesiranja, dokler so podatki še osebni podatki, t.j. akt anonimizacije?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj