Pogoj PCT

30. 9. 2021 | Avtor: Anže Novak

Predogled vsebine

Izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je nehvaležno opravilo za marsikaterega delodajalca. Ti morajo poleg zaostrenih pogojev dela v času pandemije, zagotavljati tudi upoštevanje pogojev cepljenosti, prebolelosti ali testiranja (t. i. pogoj PCT). Obveznosti, ki jih Vlada RS predpisuje z odloki, se spreminjajo hitro in pogosto je težavno slediti že to, kateri odlok velja za določeno delovno organizacijo. Odloki pogosto posegajo v interne organizacijske postopke za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), zato se mora te interne postopke nenehno preverjati in prilagajati novim zahtevam Vlade RS – da pri izvajanju odlokov ne bi prišlo do njihove kršitve in posledično prekrškovne ali celo kazenske odgovornosti. Po drugi strani pa izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni trči ob zasebnost in pravico do varstva osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec je že vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih odlokov Vlade RS, ki med drugim narekujejo tudi obdelavo osebnih podatkov v zvezi s pogojem PCT. Informacijski pooblaščenec je v zvezi s preverjanjem pogoja PCT, delovanjem aplikacije NIJZ in beleženjem podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev pri posameznem delodajalcu izdal tudi že veliko mnenj. Odloki Vlade RS pa so pogosto tarča kritik tudi drugih neodvisnih nadzornih institucij (npr. Varuh človekovih pravic RS), kot tudi zaposlenih, strank in drugih posameznikov ter skupin civilne družbe. Navsezadnje pa izvajanje odlokov za delodajalce predstavlja tudi znaten finančni vložek. V poplavi različnih informacij je delodajalcem težko razbrati odgovore na preprosta vprašanja – kako naj organizirajo svoje delovanje, da bodo zagotovili varno in zdravo okolje za zaposlene in uporabnike, se izognili kaznim zaradi kršenja vladnih odlokov in zagotovili varstvo zasebnosti in osebnih podatkov posameznikov? V tem prispevku bomo zato karseda jasno poskusili predstaviti nekaj osnovnih dvomov z vidika varstva zasebnosti, ki se zastavljajo delodajalcem in javnosti pri izpolnjevanju pogoja PCT.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj