Pogodba s podobdelovalcem

15. 5. 2024

Vprašanje:

Naša družba (d.o.o.) je v večini primerov obdelovalec osebnih podatkov. Za posamezna področja imamo imenovane "podobdelovalce", ki so v glavnem s.p.ji. Zanima me, kako v praksi enega sp-jevca zavezati, da bo varoval osebne podatke, če pri tem izvzamemo splošna določila kot so npr. zaklepanje omar, zaslona, varna prijava, podpis izjave o varovanju osebnih podatkov... Družba ima podrobno zapisana pravila varovanja osebnih podatkov, dostopov do strežnikov, požarne pregrade, ... Ti s.pji se z oddaljenim dostopom povezujejo do sistemov (v glavnem gre za razvojnike). Glede na navedeno nas zanima, katera določila glede varovanja moramo vključiti v pogodbo s podobdelovalcem, da zadostimo pravilom varovanja osebnih podatkov.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj