Določanje roka hrambe

11. 1. 2023

Vprašanje:

Ko določamo rok hrambe, npr. pri prijavah kandidatov na delovno mesto, je po ZDR potrebno hraniti podatke za čas možnosti sprožitve sodnega spora o odločitvi o neizbiri iz razloga diskriminacije, kar je mogoče 30 dni po prejemu obvestila. Kako potem točno zapisati rok hrambe v tem primeru, glede na to, da sodišče delodajalca o tožbi ne obvesti v tem roku, temveč lahko obvestilo o vloženi tožbi prispe na naslov delodajalca kasneje, lahko tudi mesec dni kasneje. Ali v tem primeru lahko napišemo, da je rok hrambe 3 mesece po zaključku postopka izbire?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj