Pregledne informacije, sporočila in načini za uresničevanje pravic posameznika

13. 6. 2018

Predogled vsebine

Členi od 12 do 14 GDPR se nanašajo na zagotavljanje informacij, ki jih je treba zagotoviti posamezniku (kadar se osebne podatke pridobi od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki), da bo o obdelavi njegovih podatkov ustrezno informiran.

Posameznik mora predvsem biti obveščen oziroma mu je treba zagotoviti predvsem ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj