DODATEK: Merila za skladnost ocene učinkov, ki jih je sprejela delovna skupina po členu 29

29. 9. 2020

Predogled vsebine

Povzeto po smernicah Guidelines on Data Protection Impact Assesment (DPIA) and determing whether is »processing likely to result in a high risk« for the pourposes of Regulation 2016/679, WP 248 rev. 01.

  • Podan je sistematičen opis obdelave (člen 35 (7) (a)):
    • Upoštevani so narava, obseg, okoliščine in namen obdelave (uvodna določba ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj