Priporočila glede delovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

17. 12. 2018

Predogled vsebine

Novembra 2018 je Informacijski pooblaščenec izdal dodatna priporočila glede delovanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov. Priporočila nadgrajujejo smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Mednarodno_delovanje/wp243rev01_sl.pdf), dodana vrednost priporočil pa je predvsem v konkretnih napotkih in dobrih praksah ter v podrobnejših priporočilih glede izogibanja konfliktu interesov, v katerih ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj