Novosti na področju pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO) po ZVOP-2

28. 8. 2023 | Avtor: mag. Andrej Tomšič

Predogled vsebine

Institut pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO) je uvedla Splošna uredba, nekaj dodatnih zahtev pa postavlja tudi ZVOP-2 (členi 44 do 50), pri čemer velja izpostaviti naslednje:

  • ZVOP-2 nekoliko razširja nabor zavezancev, ki so dolžni imenovati pooblaščeno osebo,
  • omogočeno je imenovanje skupnih pooblaščenih oseb tudi v zasebnem sektorju,
  • določa se osnovne zahteve glede imenovanja pooblaščenih oseb (certifikacija znanj in izkušenj ni zahtevana) in roke za vnos, objavo in sporočanje podatkov o imenovanih osebah,
  • za določene državne organe in sindikate veljajo posebnosti,
  • ZVOP-2 podrobneje določa, kdaj gre za konflikt interesov glede imenovanja pooblaščenih oseb,
  • nalog pooblaščene osebe se z ZVOP-2 ne spreminja in ostajajo iste, kot so določene v 39. členu Splošne uredbe.
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj