Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

16. 5. 2023

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, sklenjenega v Strasbourgu 10. oktobra 2018.

Protokol posodablja konvencijo, pri čemer je posodobitev potekala v širšem kontekstu reforme mednarodnih instrumentov za varstvo osebnih podatkov, zlasti znotraj Evropske unije ter upoštevajoč smernice OECD in Združenih narodov kot tudi Mednarodne standarde o varovanju zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov iz leta 2009.

Svet Evrope s tem protokolom ohranja pomembno vlogo graditelja novih standardov v luči vedno hitrejšega in vseobsežnega tehnološkega razvoja, hkrati pa opozarja na »zahtevo po odgovornosti uporabnikov podatkov«, ki izvira iz t. i. informacijske moči v kontekstu razpolaganja in obdelave podatkov.

Novosti protokola so že vsebovane v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Predmet zaščite so posamezniki, ki jih je treba varovati vedno, kadar se obdelujejo njihovi osebni podatki. Jamstva, ki so opredeljena v konvenciji, se s protokolom razširjajo na vsakega posameznika, ne glede na njegovo državljanstvo ali prebivališče. Pri uporabi teh jamstev je vsakršna diskriminacija med državljani EU in državljani tretjih držav nedopustna. Protokol nadalje določa večjo preglednost obdelave osebnih podatkov ter dodatne obveznosti upravljalcev osebnih podatkov, čezmejni prenos osebnih podatkov ter dodaja novo poglavje o nadzornem organu, odgovornem za zagotavljanje skladnosti z določbami konvencije in protokola, v primeru Republike Slovenije bo to Informacijski pooblaščenec. Protokol nadalje daje poseben pomen določanju obdelav osebnih podatkov v zakonu, določa pravila za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, obveznosti upravljavcev in obdelovalcev osebnih podatkov, pravice posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki, za pogodbenice določa obveznost določitve nadzornega organa in da vsaka pogodbenica pomaga vsem posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, ne glede na državljanstvo ali prebivališče.

Vir: Vlada Republike Slovenije

Nazaj