Uredba o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov

18. 7. 2023

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil Osnutek predloga uredbe o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov (EVA 2023-1544-0003), ki se sprejema na podlagi drugega odstavka 18.a člena Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21, 130/22 – ZEKom-2, 18/23-ZDU-1O in 49/23).

Osnutek predloga uredbe je bil 14. 7. 2023 objavljen na spletni strani eDemokracija - Predlogi predpisov, pri čemer so podane tudi ustrezne informacije o predpisu ter njegove obrazložitve. Hkrati je URSIV objavil tudi spremni dopis št. 007-35/2023/3, z dne 14. 7. 2023, s katerim je povabil strokovno, zainteresirano in drugo javnost, da poda svoje morebitne pripombe in predloge na objavljeni osnutek predpisa v roku 30 dni od te objave. Zato je komentiranje osnutka predloga predpisa s strani javnosti omogočeno prek zgoraj navedene spletne strani do vključno ponedeljka 14. 8. 2023.

Vir: Urad Vlade RS za informacijsko varnost

Nazaj