Druge obveznosti upravljavcev pri izvajanju videonadzora

11. 12. 2020

Predogled vsebine

Prva naloga upravljavca je opredelitev namenov, zaradi katerih želi izvajati videonadzor, nato pa, upoštevajoč ta namen, preveriti, ali za izvajanje videonadzora obstaja zakonita podlaga (podrobneje o tem glej 3. točko). Splošna uredba nalaga upravljavcem osebnih podatkov vrsto dolžnosti, pri čemer je glede na naravo obdelav osebnih podatkov z videonadzorom ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj